Szolgáltatások

A beköltözött lakó szellemi és fizikai állapotának, készségének, szükségletének felmérése után, folyamatos követéssel végzett egészségügyi és mentális gondozás, egyénre szabott gondozási terv alapján. A gondozás minden esetben a gondozott egyéni szükségleteire épülő, „ legszükségesebb támogatás” elve alapján történik.

Az intézmény az ápolási - gondozási feladatot  egy  egység (40-50 fő) , és  hét (10-15 fő)ápolási - gondozási csoport kialakításával oldja meg, az ellátást igénybevevő önellátási mértékének megfelelő ápolási - gondozási besorolás és egyénre szabott ápolási - gondozási terv alapján.

Intézményünkben a szolgáltatásainkat igénybe vevő személy részére, olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget adunk, melynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. 

Intézményünk az ellátást igénybevevők részére teljes körű szolgáltatást biztosít.:

1)       Egészségügyi ellátás keretében intézményünk gondoskodik az igénybevevő:

- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról. 
- törvényben előírtak szerinti orvosi felügyeletéről. 
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról. 
- területileg illetékes kórházi kezeléshez való hozzájutásról. 
- rendeletben előirt gyógyszerellátásról. 
- gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. 
- egyéni és csoportos mentálhigiénés foglalkozásról

2)       Étkezés: a bentlakók életkori sajátosságainak, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja. Orvosi javaslatra megfelelő diéta, gyakoribb étkezés biztosítása. Fekvőbeteg ellátása során gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelről.

3)       Ruházat textília biztosítása: Intézményünkben a bentlakók saját ruházatot és textíliát használnak. A ruházat és textília tisztításáról az intézmény gondoskodik.

4)       Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja intézményünk lakóinak:

- személyre szabott bánásmódot.
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében ez egyéni, csoportos megbeszélést.
- A szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét.
- Szükség szerinti mentálhigiénés foglalkozást.
- A családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásának feltételeit.
- Gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását.
- A hitélet gyakorlásának feltételeit.
- Segíti támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
- Aktivitást segítő fizikai tevékenységet.
- Szellemi és szórakoztató tevékenységet.
- Kulturális tevékenységet.

5. Egyéb szolgáltatások:

- Tornaterem (erőnlét javító tréning)

6. Egyénileg rendelhető külön díjazás ellenében:

- Fodrász, manikűr, pedikűr,  masszázs.
- Kulturális és szabadidő programok.